ECONOMIX
Közgazdász Egyetemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FELHÍVÁS RÉSZVÉNYESEK RÉSZÉRE


Az ECONOMIX Közgazdász Egyetei zRt. egyike az első hazai tanácsadó cégeknek. Jogelődje 1983-ban kisszövetkezet formában alakult meg, mely köré számos tanszéki hallgató és szakcsoport szerveződött. A vállalkozásrendszernek, mely a Marx Károly Közgazdász Egyetem (ma Corvinus Egyetem) tanszékeire épült, úttörő szerepe volt Magyarországon az üzleti típusú, magánkezdeményezésekre támaszkodó tanácsadói szolgáltatások elterjesztésében.